O strane Ľudia 19 pre budúcnosť Výzva pre Istrochem

STRANA SPOLU - STRANA BUDÚCNOSTI

Strana SPOLU sa snaží zlepšiť Slovensko už tretí rok.

Za ten čas sme prešli kus cesty. V komunálnych voľbách v roku 2018 sme získali 366 poslancov a 21 starostov. Primátorom Bratislavy sa stal Matúš Vallo, ktorého sme podporovali v koalícii s Progresívnym Slovenskom. V európskych voľbách uspeli dvaja naši kandidáti – Vladimír Bilčík a Michal Wiezik, ktorí sa stali europoslancami.

Od vstupu do Národnej rady SR nás delilo 926 hlasov. Volebný neúspech bol sklamaním. Napriek tomu to ale neznamená koniec. Práve naopak. Nie sme strana na jedno použitie. V apríli 2020 zvolil snem nové vedenie strany na čele s Jurajom Hipšom. Máme medzi sebou množstvo odborníčok a odborníkov, ktorí vedia ponúknuť kvalitné riešenia vo svojich témach.

SPOLU bude stále stranou, ktorá stavia na odbornosti, profesionalite, občianskej demokracii a nepopulistických riešeniach. To je naša DNA, ktorá sa nemení. Zároveň sme strana, ktorá je moderná, proeurópska a zelená.

Svoju modernosť a schopnosť prinášať inovatívne prístupy sme preukázali aj uskutočnením prvého elektronického snemu v dejinách Slovenska. Naša proeurópska orientácia nemá alternatívu. Slovensko je súčasťou Európy a sme hrdí, že patríme do európskej rodiny.

SPOLU je zelená strana. Klimatická kríza a kríza poklesu biologickej rozmanitosti patria k najväčším hrozbám pre život na našej planéte. Sme presvedčení, že práve toto budú hlavné výzvy 21. storočia a my máme morálnu povinnosť im čeliť.

Zelená ale nie je len o ochrane prírody. Je to komplexný pohľad na celú spoločnosť. Týka sa spôsobu, akým obhospodarujeme pôdu, toho v akom prostredí žijeme, ako cestujeme, ako sa vzdelávame, aký priemysel podporujeme, či ako sa pozeráme na ekonomiku či rodinnú politiku.

Sme stranou, ktorá sa nepozerá len na horizont jedného volebného obdobia. Výzvy, ktoré sú pred nami si vyžadujú ochotu a schopnosť uvažovať viac ako v horizonte štyroch rokov. Koronakríza nám ukázala, ako krehká je naša spoločnosť a zároveň, ako aj ťažké situácie dokážeme zvládať vďaka spolupráci, solidarite a inováciám. Skôr ako kedykoľvek predtým je zrejmé, že dnes tvoríme našu budúcnosť. Chceme sa podieľať na tom, aby bola zelená, spravodlivá, so vzdelanými ľuďmi a udržateľnou ekonomikou, modernou rodinnou politikou a silnými regiónmi.