O strane Ľudia 19 pre budúcnosť Výzva pre Istrochem

Ľudia

Odborníčky a odborníci, dobrí ľudia, ktorí vedia ponúknuť kvalitné riešenia vo svojich témach.

Juraj Hipš

Predseda Strany SPOLU a odborník na školstvo. Celý svoj profesijný život sa venuje vzdelávaniu, bol učiteľ a zakladal mimovládnu vzdelávaciu organizáciu CEEV Živica, programy pre nadaných mladých ľudí – Sokratov inštitút a pre učiteľov základných a stredných škôl – Komenského inštitút. Je držiteľom niekoľkých ocenení za prínos vo vzdelávaní, napríklad Cena MOST alebo Cena pre osobnosť Nadácie Orange.

Juraj Hipš

predseda

Erik Baláž

Ekológ a filmár, ktorý v roku 2017 získal ocenenie Biela vrana. Viedol úspešnú kampaň na ochranu Tichej a Kôprovej doliny v Tatrách, ktoré sú dnes najväčšou divočinou na Slovensku. Je autorom filmov Strážca divočiny, Vlčie hory, trilógie dokumentov Tajomné Karpaty a knižiek o prírode. Aktivista a iniciátor kampane My sme les.

Erik Baláž

podpredseda

Jaroslava Lukačovičová

Expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie. Podniká v oblasti účtovníctva a daní a bojuje za menej byrokracie pre podnikateľov, zamestnávateľov a zamestnancov. Je autorkou viacerých odborných publikácií o účtovníctve a rešpektovaná blogerka v ekonomických témach. Pracuje ako poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska a prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií. Vďaka jej iniciatíve s M. Beblavým sa nebudú musieť neziskové organizácie pri prijímaní 2% z daní zapisovať do registra partnerov verejného sektora.

Jaroslava Lukačovičová

podpredsedníčka

Pavel Macko

Je trojhviezdičkovým generálom vo výslužbe, počas vojenskej kariéry zastával významné funkcie doma aj v zahraničí. Bol najvyššie postaveným Slovákom v štruktúrach NATO. Riadil rozsiahle medzinárodné tímy vrátane operačného štábu pre celý Afganistan, velil zložke síl reakcie NATO (NRF) aj veliteľstvu NATO – výcvikovému centru JFTC. Zodpovedal za realizáciu novej logistickej koncepcie NATO pre NRF, výcvik spojeneckých veliteľov, štábov a poradenských tímov pre ISAF. Doma bol zástupca Náčelníka generálneho štábu, predtým zodpovedal za prípravu bojových skupín EÚ, výcvik OS SR a velil celoarmádnej logistike. Vyštudoval vojenskú akadémiu v Brne a Národnú univerzitu obrany v USA, je kandidátom technických vied. V SPOLU je expertom pre obranu a bezpečnosť.

Pavel Macko

podpredseda

Viera Dubačová

Poslankyňa NR SR v rokoch 2016-2020, divadelná režisérka a bojovníčka proti extrémizmu. Založila Divadlo z Pasáže, ktoré pracuje s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Stála tiež pri zrode medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia a viacerých neziskových organizácií. V roku 2010 bola slovenskou ambasádorkou Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Je držiteľkou Krištáľového krídla za filantropiu ocenenia Pavla Straussa za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia. V SPOLU sa venuje kultúre a občianskej spoločnosti.

Viera Dubačová

členka predsedníctva

Lucia Štasselová

Lucia Štasselová Je členka predsedníctva Slovenského centra fundraisingu. Založila a koordinuje aktivity Kolégia pamäti národa pri občianskom združení Post Bellum. Bola predsedníčkou Výkonnej rady Fóra donorov, pracovala v RTVS ako manažérka pre neziskové projekty. Od roku 2014 pôsobí v komunálnej politike, je poslankyňa v Ružinove aj v hlavnom meste za Ružinov. V roku 2018 bola druhýkrát zvolená do mestského zastupiteľstva Bratislavy, stala sa námestníčkou primátora pre oblasť sociálnych vecí a rozvoj dostupného nájomného bývania.

Lucia Štasselová

členka predsedníctva

Martin Pekár

Odborník strany na oblasť dopravy. Vedie tiež našu odbornú skupinu s touto tematikou. Živí sa podnikaním v oblasti automotive.

Martin Pekár

člen predsedníctva

Pavel Nechala

Odborník SPOLU pre otázky právneho štátu. Od roku 2005 pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii Nechala & Co. Rovnako ako vo svojom občianskom živote, aj v advokácii presadzuje nulovú toleranciu voči nezákonným praktikám. Realizoval viacero pro bono prípadov, v ktorých sa postavil na stranu neoprávnene postihnutého občana. Od roku 2001 spolupracuje so slovenskou pobočkou Transparency International, kde bojuje za väčšiu otvorenosť a transparentnosť.

Pavel Nechala

člen predsedníctva

Vladimír Bilčík

Poslanec Európskeho parlamentu vo výbore pre Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a expert SPOLU na európsku a zahraničnú politiku. Pôsobil ako pedagóg na Katedre politológie FiF UK a vedie výskumný program o Európskej únii v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.

Vladimír Bilčík

člen predsedníctva a europoslanec

Michal Wiezik

Docent a poslanec Európskeho parlamentu vo výbore pre Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Je ekológom, vedcom a pedagógom na Katedre aplikovanej ekológie na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, kde osem rokov pôsobil na poste prodekana pre vedu. V roku 2018 pripravoval stratégiu pre ochranu lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO Karpatské bukové pralesy. V súčasnosti sa podieľa na príprave konceptu prírodného turizmu na Slovensku. Odborne sa venuje témam životného prostredia a ochrany prírody, spolupracoval aj na tvorbe programu SPOLU pre zelenú krajinu.

Michal Wiezik

europoslanec

Simona Petrík

Poslankyňa parlamentu v rokoch 2016-2020, ktorá bojuje za skutočnú rovnosť pre ženy a skutočnú podporu pre rodiny. Medzi jej priority tiež patrí podpora dojčenia, obnovenia certifikátu Baby-Friendly Hospital a dôstojnej pôrodnej starostlivosti. Pôsobila v mnohých neziskových organizáciách pomáhajúcim ženám so zlaďovaním práce a rodiny, či s podnikaním.

Simona Petrík

odborníčka na rodinnú politiku

Katarína Macháčková

Poslankyňa NR SR a naša expertka na rozvoj regiónov a dopravu. V roku 2010 sa stala ako prvá žena v histórii primátorkou Prievidze a túto pozíciu zastáva už tretie volebné obdobie. Bola zvolená ako nezávislá kandidátka, a to aj napriek silnej tradičnej podpore strany SMER v regióne. Hoci musela po zvolení pristúpiť k racionalizačným opatreniam pre ozdravenie financií mesta, jej podpora v ďalších voľbách stúpla. V roku 2014 obhájila post primátorky s historicky najvyšším počtom hlasov. Mesto Prievidza získalo pod jej vedením mnohé ocenenia, napríklad za transparentnosť a komunikáciu s verejnosťou.

Katarína Macháčková

primátorka Prievidze

Tamara Stohlová

Tamara Stohlová je aktivistka a analytička v oblasti životného prostredia a ochrany zvierat. Venuje sa prierezovo témam ochrany životného prostredia, udržateľnému životnému štýlu, ekologickému poľnohospodárstvu a starostlivosti o zvieratá z ulice. Podieľala sa na tvorbe Komunálneho manuálu a je spoluautorkou programu pre životné prostredie a pôdohospodárstvo. Založila projekt Zelená jedáleň, ktorý prináša rastlinné stravovanie do vysokoškolských jedální. Vyštudovala strategický manažment vo Veľkej Británii a v Holandsku. Pracovala pre Transparency International Slovensko aj pre OECD.

Tamara Stohlová

ODBORNÍČKA NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

A mnoho ďalších skvelých členov strany vo všetkých kútoch Slovenska.