O strane Ľudia 19 pre budúcnosť Výzva pre Istrochem

VÝZVA PRE ISTROCHEM NA POMOC ĽUĎOM Z OHROZENÝCH OBLASTÍ

Strana SPOLU ako reakciu na zverejnenie 10 rokov utajenej správy vyzýva Istrochem Reality, vlastníka areálu so zistenou masívnou kontamináciou, na pomoc obyvateľom žijúcim v prostredí ohrozenom kontamináciou.

Zákon v súčasnosti umožňuje utajiť výsledky geologického prieskumu. Objednávateľ si však môže zvoliť rozsah a trvanie utajenia. Istrochem Reality si vybralo maximálny rozsah aj maximálne trvanie utajenia. Všetky správy utajilo v celom rozsahu na maximálnu dobu 10 rokov. Verejnosť tak o probléme nevedela a nemohla sa chrániť. Kontaminácia sa rozširovala a dnes už môžu byť znečistené priľahlé obytné štvrte Žabieho majera, Mierovej kolónie či Trnávky.

Vyzývame preto Istrochem Reality, aby prevzala morálnu zodpovednosť za nevedomosť, do ktorej uvrhla dotknuté obyvateľstvo a poskytla im pomocnú ruku na zmiernenie potenciálnych dôsledkov.

POŽADUJEME PRE OHROZENÝCH OBYVATEĽOV

Finančnú náhradu za rozbory vody

Požadujeme, aby Istrochem Reality poskytla finančnú náhradu rozborov vody zo studní v ohrozených oblastiach. Tie sa rádovo pohybujú v rozmedzí 500 - 1000 EUR a pre obyvateľov je to finančná záťaž. To by však nemalo byť dôvodom na možné ohrozovanie ich zdravia.

Nádrže na zadržiavanie dažďovej vody

Kontaminovaná podzemná voda znamená plošný zákaz používania tejto vody nielen na pitie či kúpanie, ale aj v záhradách. Problémom nie je len zavlažovanie zeleniny či ovocia určených na konzumáciu. Akékoľvek zavlažovanie trávnika aj okrasných rastlín kontaminuje priestor záhrady, v ktorom trávia ľudia čas. Žiadame preto o bezplatné prideľovanie nádrží na zber dažďovej vody pre rodinné či obytné domy v lokalitách, ktoré môžu byť kontamináciou ohrozené.

Vyzývame preto Istrochem Reality, aby prevzala morálnu zodpovednosť za nevedomosť, do ktorej uvrhla dotknuté obyvateľstvo a poskytla im pomocnú ruku na zmiernenie potenciálnych dôsledkov.

Kroky, ktoré navrhujeme môžu zmierniť ohrozenie zdravia životov ľudí a veríme, že budú prijaté s okamžitou platnosťou