O strane Ľudia 19 pre budúcnosť Výzva pre Istrochem

Urobme z krízy príležitosť. Dnes tvoríme budúcnosť. Ty, ja, my všetci SPOLU.

ČO MOŽEŠ UROBIŤ TY

#dnesprebudúcnosť

„Naučili sme sa vzdelávať cez internet, siahli sme po inováciách. Pokračujme v tom. Slovensko potrebuje vzdelaných ľudí.

Juraj Hipš, odborník na vzdelávanie

„Pandémia nám ukázala, akí sme zraniteľní. Chráňme prírodu, aby sme dokázali odolávať ďalším krízam, ktoré nás čakajú.“

Erik Baláž, odborník na ochranu prírody

„Rozhýbme slovenskú ekonomiku nákupmi domácich služieb a výrobkov. Podporme farmárov, remeselníkov a malých a stredných podnikateľov.“

Jarka Lukačovičová, odborníčka na ekonomiku

„Kríza nás naučila tráviť čas na jednom mieste a vážiť si zdravie. Záleží na tom, kde žijeme. Chráňme zdravé životné prostredie.“

Tamara Stohlová, odborníčka na ochranu životného prostredia

Každý kút Slovenska je krásny a ľudia v ňom vzácni. Ich budúcnosť neohrozuje len pandémia. Venujme viac pozornosti regiónom aj po kríze.“

Viera Dubačová, odborníčka na rozvoj vidieka a kultúru

Začni s nami tvoriť budúcnosť už dnes. Zanechaj nám email a my Ťa budeme informovať o novinkách #dnesprebudúcnosť .

ČO MÁ UROBIŤ VLÁDA

#dnesprebudúcnosť

V najbližších mesiacoch budú použité obrovské finančné prostriedky na záchranu slovenskej ekonomiky. Načo ich však investovať do zachovania existujúceho stavu nepripraveného na krízy, ktoré nás čakajú? Pri záchrane ekonomiky a pracovných miest v dôsledku pandémie je potrebné podporiť užitočné riešenia pre budúcnosť a zmierňovanie dopadov:

Krízy,
ktoré nás čakajú

Kríza trhu práce

automatizácia, nezamestnanosť, chýbajúce profesie

Ekologické krízy

klimatická kríza, suchá, strata biodiverzity, extrémne výkyvy počasia

19 ODPORÚČANÍ

#dnesprebudúcnosť

Zelená krajina

1. Čerpajme eurofondy na budovanie vodozádržných opatrení. Je to spôsob ochrany pred suchom s využitím potenciálu ľudí, ktorí sú dnes bez práce.
2. Čerpajme eurofondy na investovanie do prírode blízkeho hospodárenia v lesoch. Benefitom je práca pre tisíce ľudí a súčasne rozmanitejšie a stabilnejšie lesy pre budúce generácie.

Podpora mikropodnikania

3. Zaveďme a podporujme mikropodnikanie.
4. Mikropodnikateľovi/mikropodnikateľke nezavádzajme záväzok platiť odvody z titulu mikropodnikania.
5. Umožnime mu/jej podnikať bez regulácií a byrokracie, len platbou dane (licencie), ak sa nerozhodne prejsť na inú formu podnikania.
6. Podporujme domáci cestovný ruch prostredníctvom odpočítateľnej položky na dovolenku na Slovensku.
7. Pre súkromne hospodáriacich roľníkov a podnikateľov v poľnohospodárskej výrobe, lesnom a vodnom hospodárstve zaveďme paušálne výdavky vo výške 80 % príjmov.

Predaj z dvora

8. Prehodnoťme a umožnime predaj z dvora pre doteraz vylúčené činnosti a rozšírme možnosť predaja výrobkov bez prevádzkarne, v zjednodušenej či zdieľanej prevádzkarni.
9. Vytvorme príručku „Ako si navrhnúť vlastnú prevádzkareň pre výrobu malých množstiev výrobkov“, ktorá bude pozostávať z jednej miestnosti s jednými dverami.
10. Umožnime vytvorenie zdieľaných prevádzkarní na spracovanie živočíšnych výrobkov.
11. Zrušme množstevné podmienky pri predaji z dvora (postačí podmienka predaja prvovýrobcom z vlastných surovín).
12. Opätovne zaveďme oslobodenie príležitostných príjmov z poľnohospodárskej činnosti, a to až vo výške 1000 eur/rok.

Celoživotné vzdelávanie a inovácie

13. Pre rizikové povolania ohrozené automatizáciou zaveďme vzdelávacie poukazy ako súčasť naštartovania celoživotného vzdelávania.
14. Pre SZČO zaveďme nezdaniteľnú časť základu dane na podporu celoživotného vzdelávania.
15. Pre zamestnávateľov zaveďme superodpočet na vzdelávanie zamestnancov.
16. Vytvorme podmienky na prepájanie excelentnej vedy a technológií s inováciami a praktickými aplikáciami. Naštartujme vznik verejno-súkromných partnerstiev v oblasti vedy, výskumu a inovácií.

Zelené verejné obstarávanie

17. Podporme v spolupráci s VÚC odbyt farmárskych výrobkov v rámci verejného obstarávania potravín spájaním spotrebiteľov (školy, domovy dôchodcov, úrady) a producentov v regióne.
18. Zrýchlime zavádzanie zeleného verejného obstarávania s dôrazom na prípravu metodiky a kritérií, ktoré umožnia preferovať nákup lokálnych, sezónnych a ekologických potravín.
19. Zrýchlime zavádzanie celkového zeleného verejného obstarávania s cieľom dosiahnuť 50-percentný podiel na verejných financiách vrátane fondov EÚ od júna 2021.

Podrobnejšie k 19 Odporúčaní